• Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse zamieściło informację dotyczącą zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r. Resort wyjaśnia, że: „Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę”.

  • Wynagrodzenie członka zarządu bez ZUS

Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu spółki z o.o. może być nie tylko umowa o pracę czy umowa oparta o stosunek zlecenia. Dopuszcza się wynagradzanie również na podstawie samej uchwały organu właścicielskiego spółki albo rady nadzorczej. W tym przypadku wynagrodzenie przysługuje z samej mocy pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Tak ustalone wynagrodzenie nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.

  • Odwrotne obciążenie

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nie będą stosowali w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Będzie ona stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Będzie on dotyczył także transakcji, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obowiązkowym MPP będzie zawierał nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.