Biuro rachunkowe OTUS świadczy kompleksowe usługi księgowo-kadrowe dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób, które chcą tylko sporządzić zeznanie roczne lub odzyskać VAT za materiały budowlane. Świadczymy następujące usługi:

  • księgowe, które obejmują między innymi prowadzenie ksiąg handlowych (KH), prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) oraz prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • kadrowo-płacowe, obejmujące między innymi sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentacji do PFRON w celu uzyskania dofinansowania przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, sporządzanie deklaracji do ZUS, prowadzenie akt osobowych,
  • pozostałe, wśród których możemy wymienić miedzy innymi sporządzanie zeznań rocznych, sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane oraz pomoc w zakładaniu i likwidowaniu firmy.

Dokładną informację na temat świadczonych usług przez Biuro rachunkowe OTUS znajdą Państwo w zakładkach. Tam również znajdą Państwo informację na temat Promocji przygotowanych specjalnie dla naszych Klientów.