• Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli pracodawcy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, wówczas obowiązek ten jest dla nich dotkliwy finansowo.