• Pierwsze kasy on-line do 01.01.2020 roku. W pierwszej kolejności taką kasę muszą zakupić podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym również podmioty zajmujące się oponami do tych pojazdów oraz podmioty dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • Prowadzisz działalność gospodarczą w domu? Część kosztów eksploatacyjnych możesz wrzucić do kosztów prowadzonej działalności. Gdy osoba fizyczna prowadzi firmę we własnym domu, to do kosztów uzyskania przychodów, które podlegają ujęciu w księdze podatkowej, może zaliczyć wydatki dotyczące mediów w części związanej z działalnością gospodarczą. Koszty te można ustalić np. w oparciu o współczynnik udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w ogólnej powierzchni domu. Wydatki dotyczące użytkowania domu w części dotyczącej firmy, które ujmuje się w kosztach podatkowych, trzeba odpowiednio udokumentować.
  • Ponosisz koszty szkoleń swoich pracowników i zleceniobiorców? Gdy są one ponoszone w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i o ile wykazują związek z wykonywanymi przez te osoby obowiązkami i czynnościami służbowymi, są kosztem podatkowym.