• Z dniem 1 lipca 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące możliwości składania zbiorczych deklaracji PCC od umowy pożyczki oraz umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych. Z tym dniem zacznie także obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji PCC (Dz. U. z 2019 r. poz. 1069).
  • Paragon jako dowód księgowy. Do dowodów księgowych, w oparciu o które podatnik może ująć koszty w księdze, zalicza się paragony. Jednak mogą one stanowić podstawę zapisu w księdze jedynie w przypadkach wskazanych w § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Dlatego dokumentowane paragonami mogą być:
    • zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych,
    • wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów.

Paragon taki powinien być zaopatrzony w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon oraz zawierać dane określające ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

  • Podzielona płatność obligatoryjna dla niektórych branż. Resort finansów zamierza od 1 września 2019 r. zobowiązać niektóre branże do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył m.in. usług budowlanych i budowlano-montażowych, transakcji, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawierać będzie dodany do ustawy o VAT załącznik.