• Wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, owoców i słodyczy, stanowiące poczęstunek dla pracowników firmy pracodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
  • Pożyczka od wspólnika dla handlowej spółki osobowej tzn. komandytowej nie korzysta ze zwolnienia od podatku PCC. Nie jest też wyłączona od opodatkowania od PCC w związku z opodatkowaniem czynności VAT bądź zwolnieniem z VAT. Wyłączenie to dotyczy czynności innych niż umowa spółki i jej zmiany. Dlatego też regulacja ta nie ma zastosowania do pożyczki dla spółki komandytowej udzielanej przez jej wspólnika. Spółka z o.o. udzielając pożyczki swojej spółce komandytowej nawet w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie zawierała umowę pożyczki jako wspólnik, a nie podmiot gospodarczy (por. np. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 4 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB4.4014.390.2017.1.ASZ).