Przepisy nie regulują kwestii anulowania faktury. W praktyce podatkowej ukształtował się pogląd, że anulowanie faktury jest dopuszczalne, o ile nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego. W takim przypadku dopuszczalne jest anulowanie faktury przez przekreślenie wszystkich egzemplarzy faktury oraz dokonania na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Więc, anulować fakturę można, jeśli transakcja faktycznie nie miała miejsca (faktura ta nie dokumentuje sprzedaży) oraz nie wprowadzono faktury do obrotu (nie wręczono jej skutecznie nabywcy). Sprzedawca (wystawca faktury) powinien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał anulowanej faktury.

[Źródło: INFORFK]