Gdy kwota należności ogółem z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota należności jest określona w euro), wówczas podatnik VAT czynny lub zwolniony, ma prawo do wystawienia faktury uproszczonej zamiast zwykłej, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT.

Wystawienie faktury uproszczonej jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Faktury uproszczone wystawia się w terminach przewidzianych dla zwykłych faktur.

[Źródło: INFORFK]