Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie będzie wykroczeniem skarbowym karanym grzywną. Taka zmiana zostanie wprowadzona do kodeksu karnego skarbowego od 1. stycznia 2015. Tym samym uregulowano wprost, że nie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie składania sprawozdań finansowych, jakie nakłada na podatników prowadzących księgi handlowe ustawa o rachunkowości, to wykroczenie skarbowe karane grzywną.

Trzeba pamiętać, że sankcje za niezłożenie sprawozdania w KRS przewiduje również ustawa o rachunkowości (grzywna lub nawet kara ograniczenia wolności).

[Źródło: INFORFK]