Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa wprowadza obowiązek comiesięcznego składania JPK dla ewidencji VAT. Duży przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia JPK dla ewidencji VAT już 25 sierpnia 2016 r. Nowy obowiązek sprawozdawczy w VAT ma objąć w pierwszej kolejności tzw. dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy zostaną objęci obowiązkiem generowania danych w formie JPK dla ewidencji VAT oraz jej comiesięcznego raportowania za miesiące od stycznia 2017 r. Natomiast od stycznia 2018 r. obowiązek ten dotyczyć będzie również mikroprzedsiębiorców.

W praktyce wprowadzenie nowelizacja oznacza obowiązek comiesięcznego raportowania danych z ewidencji VAT w formie JPK bez wezwania ze strony fiskusa. Ma on być jednak niezależny od uprawnienia organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej do żądania przedłożenia przez podatników w formie JPK danych z prowadzonych przez nich ksiąg podatkowych w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i kontrolnych.

Oznacza to, że niezależnie od obowiązku comiesięcznego raportowania JPK dla ewidencji VAT podatnicy mogą być wezwani do przedłożenia danych właściwych dla pozostałych sześciu struktur JPK, tj. ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, faktur VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

W przypadku braku złożenia przez podatnika JPK dla ewidencji w VAT lub wykazaniu w nim nieprawdziwych danych istnieje ryzyko uznania takich zachowań za czyny karalne na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Tego rodzaju ocena może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie Kodeks karnego skarbowego. Maksymalna wysokość potencjalnej kary grzywny w 2016 r. może wynieść nawet ok. 3 mln zł za brak złożenia JPK i nawet 6 mln zł za wykazanie w nim nieprawdziwych danych.

Nowy obowiązek comiesięcznego raportowania danych z ewidencji VAT w formie JPK nie został uzależniony od terminu składania deklaracji podatkowej na potrzeby VAT. Oznacza to, że do comiesięcznego raportowania JPK dla ewidencji VAT mają być zobowiązani podatnicy składający deklaracje na potrzeby tego podatku zarówno za okresy miesięczne, jak i kwartalne.

[Źródło: Rzeczpospolita]