6 a nie 10 lat ma wynosić tzw. podstawowy termin przedawnienia roszczeń – zakłada projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którym pracuje resort sprawiedliwości.

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też z tzw. świadczeniami okresowymi, np. czynszem lub dzierżawą, pozostaną bez zmian i będą wynosiły 3 lata.

Proponowana zmiana zakłada też, że to sąd z urzędu będzie musiał ustalić, czy dane roszczenie jest przedawnione.

Nowe przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Źródło: PAP