Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1.1.2016, umożliwia wspólne wystąpienie kilku podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji.

Wspólny wniosek jest możliwy w sprawach, w których podatnicy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Dotychczas każda ze stron danego zdarzenia musiała złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Dzięki nowelizacji od 1 stycznia 2016 r. wszyscy zainteresowani mogą złożyć wspólny wniosek i uzyskać stanowisko organu podatkowego co do skutków podatkowych spraw z zakresu:

  • opodatkowania i stawki VAT,
  • obowiązków płatnik – podatnik w podatkach dochodowych,
  • wypłat przez spółkę udziałowcom dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
  • zbycia wspólnego składnika majątku przez małżonków,
  • opodatkowania spadkobierców, obdarowanych itp.

Na wniosek złożony przez kilku wnioskodawców organ podatkowy wyda jedną interpretację. Ochrona z wydanej interpretacji będzie przysługiwać wszystkim zainteresowanym, którzy wystąpili z wnioskiem. Za wspólny wniosek każdy zainteresowany musi zapłacić tak, jak za wniosek indywidualny.

[Źródło: INFOR]