W 2017 roku czekają nas podwyżki płacy minimalnej, emerytur i rent. Wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Resort pracy wskazał najważniejsze zmiany jakie wejdą w życie w 2017 r.:

od 1 stycznia

– Płaca minimalna wzrośnie do 2 tys. zł
-Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług
– Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych – zyskają oni prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego
– Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego – zasiłek okresowy dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po orzeczeniu
– Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne)

od 1 marca

Podwyższenie najniższych emerytur i rent do 1 tys. zł
Waloryzacja emerytur i rent –  10 zł wyniesie minimalna gwarantowana podwyżka

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej