Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zawiera rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku.

Wśród najważniejszych zmian jest np.:

– rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku,
-zmiana warunków korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni,
-ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro,
-elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT,
– wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatnikami (ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników),
– określenie przesłanek odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatnika z rejestru,
– wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,
– wprowadzenie podwyższonej sankcji podatkowej w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Sejm RP