Minister Finansów określił nowe wzory oświadczeń, deklaracji, informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujące od 1. stycznia 2015 r. Nowe wzory formularzy PIT wprowadza rozporządzenie MF w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634). Są to: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12 (oświadczenia); PIT-4R, PIT-6/PIT-6L, PIT-8AR (deklaracje); PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R (informacje). Dodatkowo odrębnie określono wzory PIT-8AR, PIT-11, IFT-1/IFT do rozliczenia podatku dochodowego.

[Źródło: INFORFK]