Od 1.12.2014 numer identyfikacji podatkowej będzie nadawany z urzędu podmiotom wpisywanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak potem (po wpisaniu do KRS) będą one musiały przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego dane uzupełniającem, do czego służy nowy formularz NIP-8.

Poza tym zmienione zostaną wzory NIP-2, NIP-7, ZAP-3. W pierwszym z tych formularzy minister finansów zamierza zrezygnować z załączników (NIP-2/A, NIP-D), w których obecnie wskazuje się m.in. wspólników. Po zmianie takie informacje będzie można wpisać w kolejnych wierszach (gdy podatnik skorzysta z formularza elektronicznego) lub dołączyć stosowną listę (jeżeli przekaże NIP-2 w formie papierowej).

[Źródło: Dziennik Gazeta Prawna]