Od 5 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory następujących wniosków:

  • wniosek o wydanie interpretacji ogólnej – formularz ORD-OG(2) z zał. ORD-OG/A(2),
  • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – formularz ORD-IN(7) z zał. ORD-IN/A(5),
  • wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej – formularz ORD-WS(1) z zał. ORD-WS/A(1), ORD-WS/B(1).

Opłatę za wniosek o wydanie interpretacji ogólnej uiszcza się na rachunek bieżący organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

Opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (w tym na wniosek wspólny) należy uiścić na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej.

Wysokość opłat pobieranych od wniosku wynosi 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę należy wpłacać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków wspólnych opłata jest wielokrotnością opłaty obliczonej dla interpretacji składanej przez jednego wnioskodawcę.

[Źródło: INFOR]