• Termin złożenia zeznania rocznego za 2018 upływa 30 kwietnia 2019. Rozliczenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Nie zapomnij przeznaczyć 1% gdy będziesz sporządzać zeznanie roczne. To nic nie kosztuje.
 • Przypominamy Wszystkim posiadaczom kas fiskalnych – obowiązkowy przegląd techniczny kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Nie wywiązując się z tego narażacie się na konsekwencje finansowe.
 • Kiedy należy się Becikowe? Tzw. Becikowe – czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł -przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł.
 • Kiedy pracownikowi chorującemu przysługuje zasiłek chorobowy? Wtedy gdy upłynie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Chyba, że niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku, lub posiada już co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.
 • Jeżeli choruje nam dziecko lub inny członek rodziny lub musimy sprawować opiekę możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jednak nie dłużej niż:
  • 60 dni w roku kalendarzowym gdy sprawujemy opiekę nad dzieckiem zdrowym do lat 8 lub gdy choruje dziecko do lat 14;
  • 30 dni w roku kalendarzowym gdy sprawujemy opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • 14 dni w roku kalendarzowym gdy sprawujemy opiekę nad innymi członkami rodziny;
  • Łącznie jednak w całym roku może to być 60 dni lub 30 w zależności rodzaju opieki lub zwolnienia.