Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci lub rolnicy ryczałtowi, będzie musiał od 2017 r. używać kasy fiskalnej. Zwolnienie do 20 000 złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać.

Art. 111 ustawy o VAT mówi, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów.

Przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Zwolnienie to obowiązuje tylko do 31 grudnia 2016 r. Nie dotyczy już jednak ono części usług warsztatów samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdów, lekarzy i dentystów, prawników, fryzjerów i kosmetyczki oraz lokali świadczących usługi gastronomiczne (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów i usług stołówek w placówkach oświatowych prowadzonych przez te placówki).

W przypadku przedsiębiorców świadczących usługi m.in. w zakresie wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych, instalacja kasy fiskalnej musi być natychmiastowa. Z kolei wszyscy, których obejmuje jeszcze zwolnienie, będą musieli kupić kasę rejestrującą maksymalnie po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej wartości.

[Źródło: Tax Care]