Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Projekt kompleksowo reguluje zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Projekt zawiera definicję przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Zgodnie z projektem, będą do nich zaliczane przychody ze źródła: ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości oraz ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową. Chodzi o wydatki przewyższające przychody. Obowiązywać ma reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalania źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Jeśli nie uda się tego ustalić, nadwyżka wydatków nad przychodami zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75 proc. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

[Źródło: Sejm RP]