Tarcza 6.0 została podpisana przez prezydenta i 15.12.2020 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Najnowsza tarcza przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, świadczenia postojowe, dofinansowanie dla pracodawców oraz dotacje z Urzędu Pracy. Daty wejścia w życie poszczególnych pomocy: zwolnienie ze składek ZUS zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji, o dofinansowaniu do wynagrodzeń i mikropożyczce po trzech dniach, a o świadczeniu postojowym dopiero po 14 dniach od publikacji.
Ustawa przewiduje pomoc dla branż, które najbardziej ucierpiały w związku z zaostrzeniem obostrzeń w zawiązku z COVID 19. O pomoc będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy spełnią dla danego świadczenia określone warunki oraz złożą wnikoski tylko w formie elekrtonicznej. Pomoc ma być udzielana w przypadku dominującego (przeważającego) kodu PKD.
Poniżej przedstawiamy zestawienie pomocy oraz kody PKD dla których zaczyna obowiązywać pomoc:


1. Zwolnienie z ZUS listopad 2020 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek w ZUS za listopad 2020 r. będą mogli złożyć Ci przedsiębiorcy, którzy:
 – prowadzą działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020,
 – odnotują 40% spadku przychodu w porównaniu do listopada 2019,
 – złożą do ZUS wniosek do 31 stycznia 2021,
– i ich PKD to: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.


2. Zwolenienie ze składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec-wrzesień w przypadku spadku przychodu o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. będą mogli otrzymać przedsiębiorcy o dominującym PKD: 55.10.Z i 79.12.Z. Termin złożenia wniosku do 15.01.2021.


3. Jednorazowe świadczenie postojowe  

Jednorazowe świadczenie postojowe będzie przysługiwało jeżeli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r .
Pomoc dla branż o kodzie PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

4. Dodatkowe świadczenie postojowe

 

Dodatkowe świadczenie postojowe, zgodnie z art.15zs1 tarczy otrzymają przedsiębiorcy o kodach PKD, których przeważająca działalność to: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.
Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua i im przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

5. Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do mów o pracę i umów zlecenia

Dofinansowanie będzie obejmować umowy o pracę i umowy zlecenia od których są odprowadzane składki, aby je otrzymać trzeba bedzie wykazać, że przedsiębiorca uzyskał przychód z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 40% niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To oznacza, że 2000 zł przysługuje na zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. Aby otrzymać wsparcie należy:
 – prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu i posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominującego na ten dzień,
 – mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku,
 -dofinansowanie dostępne będzie dla branż:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
– wnioski można składać do 28lutego 2021 roku przez stronę www.praca.gov.pl – tak jak wnioski z art. 15 gg

 


6. Dotacja w wysości 5 000 zł z Urzędu Pracy dla mikro i małych firm

Dotacja w wysokości 5000 zł przy spadku 40 % przychodu w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku oraz prowadzili działalności gospodarczą na dzień 30 września 2020 r. Pomoc dostępna jest dla przedsiębiorców o kodzie PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.