Fiskus odda VAT w ciągu 25 dni bez sprawdzania, czy się firmie należy. Na specjalne konto. – Ważne, żeby nowe przepisy, oprócz zapobiegania wyłudzeniom VAT, nie utrudniały prowadzenia biznesu w stopniu, który wpływałby na rozwój przedsiębiorstw – ocenia ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

– Wydaje się, że w projekcie jest jeszcze przestrzeń na uwzględnienie zmian, które ograniczyłyby wpływ podzielonej płatności na płynność finansową firm. Przydałoby się m.in. przyjęcie szybszego terminu uwolnienia środków z rachunku VAT dla przedsiębiorców, którzy złożą zabezpieczenie, np. w postaci gwarancji bankowej. Przedsiębiorcy doceniliby również przeprowadzenie przez resort finansów symulacji wpływu podzielonej płatności na poszczególne branże. Można by wtedy zawczasu dokonać ewentualnych korekt niektórych zapisów projektu – dodaje Korzeb.

Źródło: Pracodawcy RP