Taksówkarze, którzy rozliczają się ryczałtem (VAT-12) mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK-VAT). JPK-VAT wysyłają również rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Pierwszy JPK-VAT za styczeń 2018 r. należy złożyć do 26 lutego 2018 r.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami ustawy o VAT – podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i wysyłania jej jako JPK-VAT.

JPK-VAT wysyłają też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

JPK-VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Pierwszy JPK-VAT za styczeń 2018 r. przesyła się do 26 lutego 2018 r.

Szczegóły dotyczące przygotowania oraz wysyłki informacji JPK-VAT znajdują się na stronie jpk.mf.gov.pl w zakładce „Wypełnij i wyślij JPK-VAT” oraz „Pytania i odpowiedzi”.

Źródło: Ministerstwo Finansów