Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt zmian w ustawie o VAT, który wprowadza kasy elektroniczne umożliwiające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas, czyli systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia informacji z kas rejestrujących. Wymiana kas będzie odbywała się sukcesywnie.

Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Repozytorium Kas, czyli systemu teleinformatycznego umożliwiającego odbieranie i gromadzenie informacji z kas rejestrujących. W tym celu konieczna stanie się wymiana kas na elektroniczne, która będzie się odbywać sukcesywnie (zob. tabelę). Kasy elektroniczne spowodują, że organy podatkowe będą mogły w sposób ciągły monitorować funkcjonowanie kas oraz uzyskiwać drogą elektroniczną zaewidencjonowane dane. Przesył danych będzie się odbywać w czasie rzeczywistym, automatycznie, bez udziału człowieka, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatnik nie będzie miał ciągłego dostępu do Internetu.

1. świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych: 31 grudnia 2018 r.

2. świadczący usługi: gastronomiczne, budowlane: 30 czerwca 2019 r.

3. świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz fitness: 31 grudnia 2019 r.

4. pozostali podatnicy ewidencjonujący sprzedaż na kasie rejestrującej z chwilą utraty ważności potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Są to terminy wprowadzenia kas elektronicznych. Jednak wszyscy podatnicy użytkujący kasy rejestrujące z kopią papierową będą je musieli wymienić najpóźniej 31 grudnia 2018 r.