Od pewnego czasu do skrzynek pocztowych trafiają wiadomości, jakoby mijał termin wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i za kolejny okres należy wnieść opłatę. Jest to informacja nieprawdziwa. CEIDG nie pobiera żadnych opłat za wpisy znajdujące się w tym rejestrze. Stosowna informacja jest umieszczona na stronie głównej instytucji: https://prod.ceidg.gov.pl.

Prosimy nie dokonywać żadnych opłat na bazie informacji otrzymanych z nieznanych lub niepewnych źródeł. W razie wątpliwości warto skonsultować się z nami lub odwiedzić witrynę internetową instytucji, pod którą podszywają się nadawcy. W znakomitej większości przypadków są to próby zwykłego wyłudzenia pieniędzy.