Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD) informuje o pojawieniu się fałszywych e-maili. Maile zawierają logo KRD. Zawierają one informację o wpisaniu na listę dłużników. Dodatkowo zachęcają do przeczytania raportu o powodach i skutkach wpisania na listę dłużników, zawartego w załączniku. Krajowy Rejestr Długów informuje, że nie jest autorem tych wiadomości. Przestrzega też przed załącznikiem, który może zawierać szkodliwe oprogramowanie, pozwalające na przejęcie kontroli nad komputerem. Zaleca się skasowanie e-maila bez otwierania załącznika.

[Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego]