W związku sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa została wprowadzona specustawa, która wprowadza zamknięcie placówek oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych).

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, ale uwaga – tylko dla dzieci do lat 8.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i na przykład w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie.

Dodatkowy zasiłek w wysokości 14 dni wprowadzony przez specustawę.
Przysługuje na dzieci do 8 roku życia (urodzonych 11.03.2020 albo później).
Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie

Wymagane dokumenty, które musi dostarczyć pracownik dla pracodawcy:
a) oświadczenie rodzica o nieprzewidywanym zamknięciu placówki,
b) druk Z-15A – wypełnia rodzic
c) druk Z-3 (dokument wypełnia pracodawca)

Oświadczenie oraz druk Z-15A wysyłają Państwo za pracowników sami do ZUS w oryginale. Do nas należy przesłać kopie tych dokumentów wraz z informacją, kiedy zostały wysłane dokumenty do ZUS. W naszym zakresie jest przygotowanie druku Z-3 i wysłanie do ZUS.

Wymagane dokumenty, które musi wypełnić przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą skorzystać z doodatkowego zasiłku (i oplacają dobrowolną składkę chorobową):
– ZAS-36
– Z-3A
– Z-15A

W/w dokumenty uzupełniają Państwo sami i dostarczają je sami do ZUS.

Osoby, które nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłu opiekuńczego (wprowadzonego specustawą) nadal mają prawo do zasiłku opiekuńczego obowiązującego w aktualnych przepisach.

Zasiłek przysługuje nie dłużej niż przez:
– 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku, albo
– 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
– 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się:
– chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat ale nie ukończyło 18 lat, albo
– dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica Twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.