Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe wzory PCC-3 i PCC-3/A. Deklaracja PCC-3 i załącznik PCC-3/A są składane przez podmioty obowiązane do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzięki nowym wzorom możliwe będzie składanie obu tych deklaracji w formie elektronicznej.

Do 30 czerwca 2015 r. podatnicy będą mogli składać deklaracje PCC-3(4) i PCC-3/A(2) na formularzach według wzorów dotychczasowych (do wyczerpania zapasów druków formularzy), z wyjątkiem przypadków gdy będą one składane w formie elektronicznej.

[Źródło: rozporządzenie MF z 2.07.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 940]