Podatnik może zaliczyć wydatek na studia licencjackie, jeżeli kierunek studiów jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Celem podjęcia studiów jest pozyskanie przez podatnika w przyszłości nowych zleceń od podmiotów, które wymagają posiadania przez podatnika tego rodzaju wykształcenia. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 sierpnia 2016 r.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą – kod PKD 62.01.Z. W ramach tej działalności świadczy on usługi związane z oprogramowaniem. Wnioskodawca nie posiada wykształcenia w zakresie informatyki ani dziedzin z nią powiązanych, a swoją prace opiera głównie na zdobytym doświadczeniu. W celu zwiększenia swoich możliwości pozyskania nowych klientów (ukończone studia często są wymogiem instytucji poszukujących programistów) Wnioskodawca postanowił rozpocząć zdalne studia licencjackie na kierunku matematyka na zagranicznej uczelni.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności – zawartą w opisie stanu faktycznego – informację, że często wymogiem w instytucjach poszukujących programistów jest wykształcenie, a zatem decyzja o podjęciu studiów spowodowana była potrzebami firmy – stwierdzić należy, że opisane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wobec tego za spełnione należy uznać kryterium celowości, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-515/16/JŁ