Faktura końcowa wystawiana jest na kwotę pozostałą do zapłaty. Dokument wystawia się, jeśli płatności z faktur zaliczkowych nie pokrywają wartości całej dostawy towarów lub świadczenia usług. Na fakturze końcowej należy sumę wartości pomniejszyć o wartość otrzymanych już części zapłaty. Równocześnie należy pomniejszyć też kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanych we wcześniejszych fakturach zaliczkowych. Dodatkowo, faktura końcowa powinna zawierać numery wszystkich wystawionych uprzednio faktur zaliczkowych. Nie jest wymagane podawanie dat wystawienia faktur zaliczkowych oraz kwoty otrzymanych zaliczek, jednak dla porządku warto dodać te informacje. Jeśli natomiast jest więcej niż jedna faktura zaliczkowa, a faktury te obejmują łącznie 100% ceny za dostarczony towar lub świadczoną usługę, to ostatni z tych dokumentów powinien zawierać numery wszystkich poprzednich faktur zaliczkowych.

[Źródło: INFORFK]