W zeznaniu podatkowym za 2014 r., podatnicy wychowujący troje i więcej dzieci mogą skorzystać z wyższej o 20% kwoty ulgi na dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1668,12 zł do 2000,04 zł, a na kolejne z 2224,08 zł do 2700 zł. Nowe zasady korzystania z ulgi umożliwią wykorzystanie pełnej kwoty ulgi także rodzinom o niskich dochodach. Podatnicy, którzy nie będą mogli odliczyć pełnej kwoty, otrzymają zwrot różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (jednak zwrot nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu). W przypadku przypadku gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia ulgi na jest wyższa niż odliczona w zeznaniu rocznym PIT-36 albo PIT-37, wraz z zeznaniem rocznym za 2014 r. trzeba złożyć formularz PIT/UZ. Formularz mogłą składać zarówno małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania dochodów, jak i rozliczający się indywidualnie.

[Źródło: INFORFK]