W 2015 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 1750 zł, co zwiększa wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Początkujący przedsiębiorca przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy odprowadza do ZUS składki od 30% minimalnego wynagrodzenia. Zatem od 2015 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe będzie stanowiła kwota 525 zł. W związku z tym preferencyjne składki ZUS w 2015 r. wyniosą:

  • emerytalna – 102,48 zł
  • rentowa – 42,00 zł
  • chorobowa – 12,86 zł

[Źródło: INFOR.pl]