1. Jeżeli w ciągu roku operacje gotówkowe z jednym z kontrahentem przekroczą 15 000,00 zł, faktury powyżej tej kwoty opłacone gotówką zostaną wyłączone z kosztów podatkowych. Należy więc ustalić limit płatności gotówką do 15 000,00 zł dla każdego kontrahenta.
  2. Zmniejszenie CIT z 19 do 15% dla nowopowstałych firm i małych podatników. Nie będzie to jednak dotyczyć firm, które przekształciły się w ciągu ostatnich dwóch lat oraz grup kapitałowych.
  3. Rozszerzenie zakresu podatku u źródła. Jeżeli będziemy wynajmować samochody za granicą, kupować bilety lotnicze od zagranicznych firm, licencje od zagranicznych firm, to bez certyfikatu rezydencji danego podmiotu, trzeba będzie naliczyć i odprowadzić w Polsce dodatkowy podatek. Czyli, że zapłacimy więcej za daną usługę.
  4. Odwrotne obciążenie VAT, które do tej pory dotyczyło m.in. złomu, czy też telefonów komórkowych, od 2017 obejmie również częściowo roboty budowlano-remontowe. W pewnych przypadkach dostawca takiej usługi nie będzie mógł naliczyć VAT. VAT naliczy tylko nabywca. Zagadnienie to reguluje załącznik nr 14: http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2017-odwrotne-obciazenie-vat-w-branzy-budowlanej_4_33037.htm
  5. Przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach, imporcie usług czy krajowym nabyciu od niepodatnika, będzie ograniczony czas na złożenie korekty. Przykład: firma w maju dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, fakturę jednak dostała 27 czerwca. Składa korektę deklaracji VAT-7 za maj wykazując VAT naliczony i należny (naliczony – ktoś go nam naliczył, inaczej faktury kosztowe; należny – ktoś nam ma go zapłacić, inaczej nasze faktury sprzedażowe). Jeżeli jednak fakturę dostanie 20 września, w korekcie za maj wykaże tylko VAT należny, a VAT naliczony dopiero w deklaracji VAT-7 za wrzesień. Może więc dojść do zaległości za maj i odsetek do zapłaty.
  6. Minister Finansów zadecydował, aby poza odsetkami nałożyć na nas podatników dodatkowe sankcje – 20, 30 lub nawet 100% tego, co nam kontrola wyrzuci z kosztów. Należy więc uważać podczas zawierania nietypowych transakcji, pojedynczych, na duże kwoty, aby weryfikować swojego dostawcę. Pojawia się coraz więcej przypadków, kiedy ktoś podszywa się pod firmę, albo wypiera się danej sprzedaży. W takich przypadkach urzędy potrafią nabywcy wyrzucić faktury z kosztów i pozostaje tylko droga sądowa.
  7. Zwiększa się limit zwolnienia z VAT ze 150 000,00 do 200 000,00 zł.
  8. Uchylenie zwolnienia w zakresie usług stanowiących element usług finansowych i ubezpieczeniowych. W art. 43 ustawy o VAT, gdzie mowa o zwolnieniach, zostaje uchylony ust. 13 i 14, co dotyczy usług wymienionych w ustępie 1 pkt 7, 12, 37-41. Firmy zajmujące się tymi usługami powinny zapoznać się z tymi punktami i sprawdzić, czy ich to nie dotyczy.
  9. Od 2017 duże firmy muszą przesyłać do urzędu jednolity plik kontrolny w zakresie rozliczeń VAT. Dotyczy to firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniały średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz uzyskały przychody co najmniej 2 mln euro. Reszta będzie zobligowana do przesyłania tego pliku od 2018. Obecnie nie ma możliwości złożenia korekty takiego pliku bez „posypywania sobie głowy popiołem”. Wychodzi na to, że przed korektą pliku trzeba będzie wpierw złożyć czynny żal, a dopiero potem wysyłać korektę.
  10. Zostają nadal w mocy przepisy mówiące, że jeżeli nie zapłacimy za fakturę w ciągu 150 dni od jej terminu płatności, należy skorygować VAT. Proszę pamiętać, że w przypadku takich zaległych faktur zawsze można uzgodnić z kontrahentem nowy termin zapłaty. Musi to być jednak dokonane przed upływem terminu i to najlepiej na papierze.