Tzw. „Biała lista podatników VAT”

Biała lista umożliwia:

  • sprawdzenie czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jeśli Twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł (dotyczy to podatników będących czynnymi podatnikami VAT) na inny rachunek, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Tu możesz sprawdzić swojego Kontrahenta:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Split payment czyli metoda podzielonej płatności

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

– wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,

– co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT (załącznik w mailu),

– sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Tak więc niestety należy przejrzeć załącznik nr 15, aby zweryfikować czy nasza sprzedaż lub zakupy nie są związane z tym załącznikiem. Gdyż nawet jako nabywcy, sami z siebie będziemy zobligowani do zapłaty metodą podzielonej płatności, gdy wszystkie warunki będą spełnione. Oczywiście w przypadku podzielonej płatności na fakturach powinno być sformułowanie „metoda podzielonej płatności” (skróty są niedozwolone), brak takiego zapisu rodzi sankcje, ale nie zwalnia nabywcy z czujności i obowiązku płatności tą metodą.

Takie mamy teraz prawo.

Zwracamy też uwagę, że chodzi o transakcję, a nie o fakturę.

„Ulga na złe długi”

Wprowadzenie ulgi w kosztach tzn. w podatku dochodowym ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, zahamowaną często przez kontrahentów, którzy nabywają usługi/towary i za nie nie płacą. Działa ona jednak w dwie strony.

Od 1 stycznia 2020 zarówno w podatku VAT jak i podatkach dochodowych mamy sytuację:

jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w ciągu 90 dni od wyznaczonego terminu, mamy prawo skorygować nasz przychód i VAT. To w przypadku gdy jesteśmy sprzedawcą.

Jeżeli jesteśmy nabywcą, to wtedy mamy obowiązek skorygować koszty i VAT. Czyli wyrzucić z kosztów i z VAT-u taką fakturę.

Niestety, same nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Jeżeli więc będziecie mieli Państwo takie faktury, które nie zostaną uregulowane w ustawowym terminie, będziemy potrzebowały takiej informacji od Was. Szczególnie, jeżeli będą to Wasze faktury kosztowe. Gdyż zgodnie z przepisami będziemy zmuszeni do „wyrzucenia ich”, co doprowadzi do zwiększenia podatków. Gdy nie będziemy miały takiej informacji, przyjmujemy, że wszystkie faktury są opłacone w ustawowym terminie i powinny być w kosztach, a VAT ma być prawo odliczony.

Zamiast deklaracji VAT jeszcze więcej informacji do urzędu

Od 1 kwietnia 2020 dla dużych podmiotów, a potem od 1 lipca dla pozostałych wchodzi nowy obowiązek – przekazywanie nowego pliku JPK, który zawiera o wiele więcej informacji.