Nowe ograniczenia rejestracyjne przedsiębiorców

Koniec z mnożeniem kodów PKD. Od 1 grudnia rejestrujący firmę będzie zobligowany wskazać maksymalnie 10 rodzajów działalności. 1 grudnia w życie wejdą przepisy (ustawa z 26.06.2014 – Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), że rejestrując działalność, będzie można podać nie więcej niż 10 kodów PKD. Pozostali przedsiębiorcy będą mieli 5 lat na aktualizację danych. Zmiany…

Czytaj więcej

Nowe obowiązki informacyjne sprzedawców

Od 25.12.2014 przedsiębiorcy będą musieli w szerszym zakresie informować klientów o warunkach zawieranych umów. Prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stronach internetowych. Klienci zyskają szersze prawo do odstępowania od zawieranych umów. Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumenckiej już teraz powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta. Pozwoli im to na…

Czytaj więcej

Kasy fiskalne – kiedy możliwa korekta transakcji

Konstrukcja kasy fiskalnej uniemożliwia ingerencję w zaewidencjonowaną sprzedaż. Transakcji po wydrukowaniu paragonu nie można poprawić. W takiej sytuacji korekta jest możliwa, ale już poza kasą rejestrującą. Jej zasady reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363). Podatnicy ewidencjonujący obrót na kasie rejestrującej, na potrzeby rozliczenia zwrotu towarów…

Czytaj więcej

Kiedy faktura uproszczona

Gdy kwota należności ogółem z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota należności jest określona w euro), wówczas podatnik VAT czynny lub zwolniony, ma prawo do wystawienia faktury uproszczonej zamiast zwykłej, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT….

Czytaj więcej

Grzywna za niezłożenie sprawozdania w terminie

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie będzie wykroczeniem skarbowym karanym grzywną. Taka zmiana zostanie wprowadzona do kodeksu karnego skarbowego od 1. stycznia 2015. Tym samym uregulowano wprost, że nie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie składania sprawozdań finansowych, jakie nakłada na podatników prowadzących księgi handlowe ustawa o rachunkowości, to wykroczenie skarbowe karane grzywną. Trzeba pamiętać, że…

Czytaj więcej