Najważniejsze zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego za 2018 r.

Do 30.4.2019 r. należy złożyć zeznania podatkowe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Po raz pierwszy zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 przygotuje dla lub za podatników urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT. Za 2018 r. podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem mogą to zrobić nawet, gdy spóźnią się ze złożeniem zeznania. Ułatwienia czekają także…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy Twój PESEL jest w CEIDG

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie usta y o swobdzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL  przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2…

Czytaj więcej

Możliwy krótszy termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą

6 a nie 10 lat ma wynosić tzw. podstawowy termin przedawnienia roszczeń – zakłada projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którym pracuje resort sprawiedliwości. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też z tzw. świadczeniami okresowymi, np. czynszem lub dzierżawą, pozostaną bez zmian i będą wynosiły 3 lata. Proponowana zmiana zakłada też, że to sąd z…

Czytaj więcej

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dokumentem, na podstawie którego można zrealizować to prawo, jest zasadniczo faktura. Duplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą. Jest…

Czytaj więcej