Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • obsługa rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z PFRON przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów do PFRON,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie kartotek pracowników,
 • sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień od pracy,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • organizowanie szkoleń BHP.