Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacji,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, CIT-8, PIT-4R i inne),
 • sporządzanie Zakładowego Planu Kont,
 • przygotowanie Polityki Rachunkowości,
 • sporządzanie bilansów,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi, polskimi przepisami prawa,
 • sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji,
 • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28 i inne) – uwaga: w roku 2024 nie rozliczamy zeznań rocznych dla osób, które nie są naszymi stałymi klientami,
 • reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS.