Kiedy faktura uproszczona

Gdy kwota należności ogółem z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli kwota należności jest określona w euro), wówczas podatnik VAT czynny lub zwolniony, ma prawo do wystawienia faktury uproszczonej zamiast zwykłej, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT….

Czytaj więcej

Grzywna za niezłożenie sprawozdania w terminie

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie będzie wykroczeniem skarbowym karanym grzywną. Taka zmiana zostanie wprowadzona do kodeksu karnego skarbowego od 1. stycznia 2015. Tym samym uregulowano wprost, że nie wywiązywanie się z obowiązków w zakresie składania sprawozdań finansowych, jakie nakłada na podatników prowadzących księgi handlowe ustawa o rachunkowości, to wykroczenie skarbowe karane grzywną. Trzeba pamiętać, że…

Czytaj więcej

Nie odliczysz 100% VAT przy błędach w ewidencji

Podatnik, który chce odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodem, musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Od tej zasady jest niewiele wyjątków. Błędy w ewidencji mogą powodować utratę prawa do odliczenia pełnego VAT od początku jej prowadzenia. Według MF w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach,…

Czytaj więcej

Od września nowe formularze deklaracji na PCC

Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe wzory PCC-3 i PCC-3/A. Deklaracja PCC-3 i załącznik PCC-3/A są składane przez podmioty obowiązane do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzięki nowym wzorom możliwe będzie składanie obu tych deklaracji w formie elektronicznej. Do 30 czerwca 2015 r. podatnicy będą mogli składać deklaracje PCC-3(4) i PCC-3/A(2) na formularzach według…

Czytaj więcej