Możliwy krótszy termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą

6 a nie 10 lat ma wynosić tzw. podstawowy termin przedawnienia roszczeń – zakłada projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którym pracuje resort sprawiedliwości. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też z tzw. świadczeniami okresowymi, np. czynszem lub dzierżawą, pozostaną bez zmian i będą wynosiły 3 lata. Proponowana zmiana zakłada też, że to sąd z…

Czytaj więcej

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje, co do zasady, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dokumentem, na podstawie którego można zrealizować to prawo, jest zasadniczo faktura. Duplikat faktury jest traktowany na równi z fakturą. Jest…

Czytaj więcej

Taksówkarze i rolnicy też wyślą JPK-VAT

Taksówkarze, którzy rozliczają się ryczałtem (VAT-12) mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK-VAT). JPK-VAT wysyłają również rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Pierwszy JPK-VAT za styczeń 2018 r. należy złożyć do 26 lutego 2018 r. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami…

Czytaj więcej

Kary za brak procedur antykorupcyjnych w firmie

Przedsiębiorcy na mocy ustawy o jawności życia publicznego będą zobligowani do wdrażania polityk antykorupcyjnych, co nie budzi zastrzeżeń. Wątpliwości budzi jednak nieprecyzyjność zapisów, duża uznaniowość w karaniu oraz fakt, iż kara na przedsiębiorcę ma być nakładana już na etapie postawienia zarzutów osobie działającej w jego imieniu, niezależnie od tego, czy ostatecznie zostanie ona przez sąd…

Czytaj więcej

Na które konto zapłacić składki ZUS za grudzień 2017?

Od 1 stycznia 2018 roku zmieni się numer konta, na który płatnicy ZUS będą wpłacali składki. Od pewnego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wysyłkę listów z nowymi numerami kont składkowych, więc każdy przedsiębiorca powinien już otrzymać informację o numerze swojego indywidualnego rachunku w ZUS. Przedsiębiorcy zastanawiają się, czy składki za grudzień, zwyczajowo opłacane na początku…

Czytaj więcej