Pakiet pomocy dla mikro i małych firm ze Szczecina

Prezydent miasta Szczecin zaprezentował dziś pakiet pomocy dla małych lokalnych przedsiębiorców. Jego najważniejsze punkty to odroczenie opłat za podatek od nieruchomości i czynsz w lokalach komunalnych oraz wyższy fundusz pożyczkowy na czasy po kryzysie. Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleźć na: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorcow.

WAŻNE: zmiany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus)

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, potrzebą zadbania o zdrowie pracowników, Klientów, oraz ludzi postronnych, nasze biuro zostaje zamknięte dla osób nie będących pracownikami. Prosimy więc o kontakt mailowy lub telefoniczny. Wprowadzony tryb pracy obowiązuje od 16.03.2020 na okres 14 dni, chyba że z powodów odgórnych, od nas niezależnych okres…

Czytaj więcej

WAŻNE: zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem

W związku sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa została wprowadzona specustawa, która wprowadza zamknięcie placówek oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni, ale uwaga – tylko dla dzieci do lat 8. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i…

Czytaj więcej

Zmiany podatkowe 2020

Tzw. „Biała lista podatników VAT” Biała lista umożliwia: sprawdzenie czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jeśli Twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji, potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi. Jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł (dotyczy…

Czytaj więcej

Aktualności

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. miesięczna granica podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 13.067,50 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1162). Podatnicy korzystający z podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego – i to zarówno kontynuujący działalność gospodarczą, jak i rozpoczynający ją w danym roku podatkowym – mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20….

Czytaj więcej