Aktualności

Wykreślenie podmiotu z rejestru VATUE – przypominamy wyrok WSA. Konsekwencje wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale zasadniczo wpływają na sferę jego praw i obowiązków określonych ustawą o VAT. Organ powinien podjąć nie jakiekolwiek udokumentowane próby skontaktowania się z podmiotem, którego zamierza wykreślić z rejestru podatników VAT…

Czytaj więcej

Aktualności

Nowy obowiązek nałożono na podatnika. Chodzi o zapoznanie osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Osoby te (kasjerzy) składają oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad. Oświadczenie to ma być złożone przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez…

Czytaj więcej

Aktualności

Pobierz potwierdzenie e-zeznania podatkowego. Jeśli okazałoby się, że zeznanie nie zostało przyjęte przez system masz jeszcze czas, aby szybko złożyć deklarację i czynny żal. Faktura do paragonu tylko z NIP. Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego…

Czytaj więcej

Aktualności

Pierwsze kasy on-line do 01.01.2020 roku. W pierwszej kolejności taką kasę muszą zakupić podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym również podmioty zajmujące się oponami do tych pojazdów oraz podmioty dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Prowadzisz działalność gospodarczą w domu? Część kosztów eksploatacyjnych możesz wrzucić…

Czytaj więcej

Aktualności

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane przekazać do 30.04.2019 do Szefa KAS sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzone w postaci elektronicznej. Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT ma obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz złożenia formularza VAT-Z w ciągu 7 dni. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku…

Czytaj więcej