Aktualności

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym stanem zatrudnienia…

Czytaj więcej

Aktualności

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse zamieściło informację dotyczącą zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r. Resort wyjaśnia, że: „Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie…

Czytaj więcej

Aktualności

Obniżka stawki PIT W wyniku nowelizacji ustawy o pdof z dniem 1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł. Obniżenie stawki podatku z 18% do 17% będzie dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, czyli zarówno…

Czytaj więcej

Aktualności

Od 1 września zmieniła się definicja pierwszego zasiedlenia, która jest istotna w kwestii zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części. Pierwsze zasiedlenie następuje w wykonaniu czynności podlegającej VAT. Doprecyzowano też, że pierwsze zasiedlenie, poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne…

Czytaj więcej

Aktualności

Wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, owoców i słodyczy, stanowiące poczęstunek dla pracowników firmy pracodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Pożyczka od wspólnika dla handlowej spółki osobowej tzn. komandytowej nie korzysta ze zwolnienia od podatku PCC. Nie jest też wyłączona od opodatkowania od PCC w związku z opodatkowaniem czynności VAT bądź zwolnieniem…

Czytaj więcej