Odpowiedzialność za zaległości podatkowe stowarzyszeń

  W nowej Ordynacji podatkowej zwiększy się zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe stowarzyszeń. Nowością są przepisy o odpowiedzialności za zaległości stowarzyszeń powstałe w okresie przed wpisem do KRS oraz o odpowiedzialności za zaległości podatkowe tzw. stowarzyszeń zwykłych działających bez wpisu do rejestru. Wprowadzone reguły odpowiedzialności wynikają z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z…

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile na temat wszczęcia kontroli

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości. Resort finansów ostrzega, aby nie otwierać wiadomości, ani jej załączników. Odnośnik umieszczony w wiadomości prowadzi do zainfekowanego pliku. Na stronie ministerstwa jest umieszczony…

Czytaj więcej

ZUS ostrzega przed udostępnianiem danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów spotkań w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. Poradę w tej sprawie można za darmo uzyskać w najbliższej placówce ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej docierają sygnały o organizowanych w różnych częściach kraju spotkaniach, które w teorii mają na celu informowanie klientów…

Czytaj więcej

Zasady zawierania układu ratalnego z ZUS

Płatnicy składek, którzy nie regulują należności składkowych w terminie i mają z tego tytułu zadłużenie, mogą zawrzeć układ ratalny lub przesunąć termin płatności składek. ZUS obejmie układem ratalnym lub odroczy termin płatności całe zadłużenie płatnika (również w części finansowanej przez ubezpieczonego). Zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom spłatę należności wobec ZUS. Zmiany wprowadzone ustawą z 9 kwietnia…

Czytaj więcej

Ostatni rok bez kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci lub rolnicy ryczałtowi, będzie musiał od 2017 r. używać kasy fiskalnej. Zwolnienie do 20 000 złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać. Art. 111 ustawy o VAT mówi, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności…

Czytaj więcej