Aktualności

Pobierz potwierdzenie e-zeznania podatkowego. Jeśli okazałoby się, że zeznanie nie zostało przyjęte przez system masz jeszcze czas, aby szybko złożyć deklarację i czynny żal. Faktura do paragonu tylko z NIP. Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego…

Czytaj więcej

Aktualności

Pierwsze kasy on-line do 01.01.2020 roku. W pierwszej kolejności taką kasę muszą zakupić podmioty świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym również podmioty zajmujące się oponami do tych pojazdów oraz podmioty dokonujące sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Prowadzisz działalność gospodarczą w domu? Część kosztów eksploatacyjnych możesz wrzucić…

Czytaj więcej

Aktualności

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane przekazać do 30.04.2019 do Szefa KAS sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzone w postaci elektronicznej. Podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT ma obowiązek sporządzenia spisu z natury oraz złożenia formularza VAT-Z w ciągu 7 dni. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku…

Czytaj więcej

Aktualności

Termin złożenia zeznania rocznego za 2018 upływa 30 kwietnia 2019. Rozliczenie można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Nie zapomnij przeznaczyć 1% gdy będziesz sporządzać zeznanie roczne. To nic nie kosztuje. Przypominamy Wszystkim posiadaczom kas fiskalnych – obowiązkowy przegląd techniczny kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Nie wywiązując się z tego narażacie…

Czytaj więcej

Ochrona przed egzekucją komorniczą wynagrodzenia ze zlecenia

Od reguły przekazywania komornikowi całego wynagrodzenia z umowy zlecenia wprowadza wyjątek obowiązujący od 1.1.2019 r. artykuł 833 § 21 KPC (poprzednio część tego przepisu była zawarta w art. 833 § 2 KPC, który ma obecnie nowe brzmienie). Określa on, że art. 87 i art. 871 KP o granicach potrąceń i kwocie wolnej mogą być stosowane…

Czytaj więcej