Zasady zawierania układu ratalnego z ZUS

Płatnicy składek, którzy nie regulują należności składkowych w terminie i mają z tego tytułu zadłużenie, mogą zawrzeć układ ratalny lub przesunąć termin płatności składek. ZUS obejmie układem ratalnym lub odroczy termin płatności całe zadłużenie płatnika (również w części finansowanej przez ubezpieczonego). Zmiany mają ułatwić przedsiębiorcom spłatę należności wobec ZUS. Zmiany wprowadzone ustawą z 9 kwietnia…

Czytaj więcej

Ostatni rok bez kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci lub rolnicy ryczałtowi, będzie musiał od 2017 r. używać kasy fiskalnej. Zwolnienie do 20 000 złotych ma charakter przejściowy, a 2016 jest ostatnim rokiem, kiedy będzie można z niego korzystać. Art. 111 ustawy o VAT mówi, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności…

Czytaj więcej

Nowe wzory wniosków o interpretacje podatkowe

Od 5 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory następujących wniosków: wniosek o wydanie interpretacji ogólnej – formularz ORD-OG(2) z zał. ORD-OG/A(2), wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – formularz ORD-IN(7) z zał. ORD-IN/A(5), wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej – formularz ORD-WS(1) z zał. ORD-WS/A(1), ORD-WS/B(1). Opłatę za wniosek o wydanie interpretacji ogólnej uiszcza się na…

Czytaj więcej

Można złożyć wspólny wniosek o interpretację podatkową

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1.1.2016, umożliwia wspólne wystąpienie kilku podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji. Wspólny wniosek jest możliwy w sprawach, w których podatnicy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Dotychczas każda ze stron danego zdarzenia musiała złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Dzięki nowelizacji od 1…

Czytaj więcej

Odwrócony VAT na kolejne towary

Wprowadzenie odwróconego VAT na kolejne towary, w tym na telefony komórkowe i tablety przewiduje nowela ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma być rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym…

Czytaj więcej