Zmiany w podatkach w 2017

Jeżeli w ciągu roku operacje gotówkowe z jednym z kontrahentem przekroczą 15 000,00 zł, faktury powyżej tej kwoty opłacone gotówką zostaną wyłączone z kosztów podatkowych. Należy więc ustalić limit płatności gotówką do 15 000,00 zł dla każdego kontrahenta. Zmniejszenie CIT z 19 do 15% dla nowopowstałych firm i małych podatników. Nie będzie to jednak dotyczyć…

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w VAT od 2017 r.

Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która zawiera rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Wśród najważniejszych zmian jest np.: – rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji…

Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w 2017 w prawie pracy i ubezpieczeniach

W 2017 roku czekają nas podwyżki płacy minimalnej, emerytur i rent. Wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Resort pracy wskazał najważniejsze zmiany jakie wejdą w życie w 2017 r.: od 1 stycznia – Płaca minimalna wzrośnie do 2 tys. zł -Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13…

Czytaj więcej

Paragon nie może być wydawany w formie elektronicznej

Paragon fiskalny to dokument z dokonanej sprzedaży przeznaczony dla nabywcy i wydrukowany przez kasę w momencie sprzedaży. Podatnicy prowadzący ewidencję z zastosowaniem kas rejestrujących są zobowiązani do wykonywania czynności określonych przepisami, a więc m.in. do wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży lub wystawiania faktury VAT oraz do wydawania jej wydrukowanego oryginału nabywcy. Przepisy prawne nie…

Czytaj więcej

Konieczne składki na FEP

Płatnicy są zobowiązani opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za każdego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, także zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., III UZP 10/16). Sąd Najwyższy orzekł, że pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki na FEP także za pracownika, który wykonując…

Czytaj więcej