Aktualności

Osoby które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z tego tytułu ryczałtem, mogą opłacać podatek kwartalnie gdy: rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą, ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 25000,00 euro czyli po przeliczeniu na złotówki, nie przekroczyli w 2019 roku kwoty 109335,00 zł   Wybór kwartalnego ryczałtu wymaga dokonania zawiadomienia w tej kwestii. O tej decyzji podatnik…

Czytaj więcej

Wspieramy zwierzęta dotknięte pożarami buszu

Nasza Kancelaria wspiera walczących z tragedią w Australii. Przekazaliśmy datek dla organizacji Zoos Victoria – Fighting Extinction dedykowany pomocy zwierzętom, które ucierpiały z powodu tragicznej fali pożarów australiskich lasów. Każdy może pomóc – więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.zoo.org.au/fire-fund/

Aktualności

Pracownicy tylko do końca roku mogą wykorzystać opiekę nad dzieckiem. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to jest ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, a niewykorzystane dni (lub godziny) zwolnienia nie przechodzą…

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru dokumentów

Szanowni Państwo, w związku z coraz trudniejszym dojazdem do nas, spowodowanym budową dwóch budynków, wychodzimy do Państwa z propozycją odbioru dokumentów w centrum Szczecina. W każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 16-17 w Columbus Coffe Turzyn w galerii handlowej Turzyn będzie na Państwa czekać Pani Joanna Szelak. Harmonogram odbioru dokumentów: 14 stycznia 2020 11 lutego…

Czytaj więcej

Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po tej dacie pisemna forma składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym,…

Czytaj więcej