Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Informacja opracowana na podstawie wyjaśnień ZUS: kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny komunikat Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy?…

Czytaj więcej

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Aktualności

Ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej może rodzić obowiązek pobrania podatku dochodowego. Tyczy się to równowartości składek z tytułu wykupienia dla pracownika ubezpieczenia w zakresie: assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego. Takie ubezpieczenie jest dla pracowników, opodatkowane przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Z tego względu wartość składek opłaconych z tych tytułów pracodawca jako płatnik podatku ma obowiązek…

Czytaj więcej

Pakiet pomocy dla mikro i małych firm ze Szczecina

Prezydent miasta Szczecin zaprezentował dziś pakiet pomocy dla małych lokalnych przedsiębiorców. Jego najważniejsze punkty to odroczenie opłat za podatek od nieruchomości i czynsz w lokalach komunalnych oraz wyższy fundusz pożyczkowy na czasy po kryzysie. Szczegółowe informacje i wzory wniosków można znaleźć na: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/wsparcie-dla-lokalnych-przedsiebiorcow.

WAŻNE: zmiany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus)

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, potrzebą zadbania o zdrowie pracowników, Klientów, oraz ludzi postronnych, nasze biuro zostaje zamknięte dla osób nie będących pracownikami. Prosimy więc o kontakt mailowy lub telefoniczny. Wprowadzony tryb pracy obowiązuje od 16.03.2020 na okres 14 dni, chyba że z powodów odgórnych, od nas niezależnych okres…

Czytaj więcej