Zmiany podatkowe 2020

Tzw. „Biała lista podatników VAT” Biała lista umożliwia: sprawdzenie czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jeśli Twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji, potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi. Jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł (dotyczy…

Czytaj więcej

Aktualności

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. miesięczna granica podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 13.067,50 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1162). Podatnicy korzystający z podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego – i to zarówno kontynuujący działalność gospodarczą, jak i rozpoczynający ją w danym roku podatkowym – mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20….

Czytaj więcej

Aktualności

Osoby które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z tego tytułu ryczałtem, mogą opłacać podatek kwartalnie gdy: rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą, ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 25000,00 euro czyli po przeliczeniu na złotówki, nie przekroczyli w 2019 roku kwoty 109335,00 zł   Wybór kwartalnego ryczałtu wymaga dokonania zawiadomienia w tej kwestii. O tej decyzji podatnik…

Czytaj więcej

Wspieramy zwierzęta dotknięte pożarami buszu

Nasza Kancelaria wspiera walczących z tragedią w Australii. Przekazaliśmy datek dla organizacji Zoos Victoria – Fighting Extinction dedykowany pomocy zwierzętom, które ucierpiały z powodu tragicznej fali pożarów australiskich lasów. Każdy może pomóc – więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.zoo.org.au/fire-fund/

Aktualności

Pracownicy tylko do końca roku mogą wykorzystać opiekę nad dzieckiem. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Uprawnienie to jest ściśle związane z danym rokiem kalendarzowym, a niewykorzystane dni (lub godziny) zwolnienia nie przechodzą…

Czytaj więcej