Nowelizacja prawa dotyczącego swobodnego przepływu pracowników

Uchwalono pakiet nowelizacji ustaw ułatwiający korzystanie z prawa swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE. Zmiany mają zapewnić m.in. wsparcie równego traktowanie pracowników i przeciwdziałać ich dyskryminacji. Rząd przygotował nowelizację ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nowelizacja zakłada ułatwienia w…

Czytaj więcej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Nowela do Ordynacji podatkowej wprowadza klauzulę pozwalającą na walkę z „agresywną optymalizacją podatkową”. Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Zgodnie z nowelą, Fiskus będzie mógł uznać, że dana czynność podatnika, np. transakcja została podjęta przede wszystkim lub tylko i wyłącznie…

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe stowarzyszeń

  W nowej Ordynacji podatkowej zwiększy się zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe stowarzyszeń. Nowością są przepisy o odpowiedzialności za zaległości stowarzyszeń powstałe w okresie przed wpisem do KRS oraz o odpowiedzialności za zaległości podatkowe tzw. stowarzyszeń zwykłych działających bez wpisu do rejestru. Wprowadzone reguły odpowiedzialności wynikają z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie z…

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile na temat wszczęcia kontroli

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości. Resort finansów ostrzega, aby nie otwierać wiadomości, ani jej załączników. Odnośnik umieszczony w wiadomości prowadzi do zainfekowanego pliku. Na stronie ministerstwa jest umieszczony…

Czytaj więcej

ZUS ostrzega przed udostępnianiem danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów spotkań w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE. Poradę w tej sprawie można za darmo uzyskać w najbliższej placówce ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej docierają sygnały o organizowanych w różnych częściach kraju spotkaniach, które w teorii mają na celu informowanie klientów…

Czytaj więcej