Aktualności

Od 1 września zmieniła się definicja pierwszego zasiedlenia, która jest istotna w kwestii zwolnienia z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części. Pierwsze zasiedlenie następuje w wykonaniu czynności podlegającej VAT. Doprecyzowano też, że pierwsze zasiedlenie, poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne…

Czytaj więcej

Aktualności

Wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, owoców i słodyczy, stanowiące poczęstunek dla pracowników firmy pracodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Pożyczka od wspólnika dla handlowej spółki osobowej tzn. komandytowej nie korzysta ze zwolnienia od podatku PCC. Nie jest też wyłączona od opodatkowania od PCC w związku z opodatkowaniem czynności VAT bądź zwolnieniem…

Czytaj więcej

Aktualności

Z dniem 1 lipca 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące możliwości składania zbiorczych deklaracji PCC od umowy pożyczki oraz umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych. Z tym dniem zacznie także obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji PCC (Dz. U. z 2019 r….

Czytaj więcej

Aktualności

Wykreślenie podmiotu z rejestru VATUE – przypominamy wyrok WSA. Konsekwencje wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale zasadniczo wpływają na sferę jego praw i obowiązków określonych ustawą o VAT. Organ powinien podjąć nie jakiekolwiek udokumentowane próby skontaktowania się z podmiotem, którego zamierza wykreślić z rejestru podatników VAT…

Czytaj więcej

Aktualności

Nowy obowiązek nałożono na podatnika. Chodzi o zapoznanie osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Osoby te (kasjerzy) składają oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad. Oświadczenie to ma być złożone przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez…

Czytaj więcej