Aktualności

Wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, owoców i słodyczy, stanowiące poczęstunek dla pracowników firmy pracodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Pożyczka od wspólnika dla handlowej spółki osobowej tzn. komandytowej nie korzysta ze zwolnienia od podatku PCC. Nie jest też wyłączona od opodatkowania od PCC w związku z opodatkowaniem czynności VAT bądź zwolnieniem…

Czytaj więcej

Aktualności

Z dniem 1 lipca 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące możliwości składania zbiorczych deklaracji PCC od umowy pożyczki oraz umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych. Z tym dniem zacznie także obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji PCC (Dz. U. z 2019 r….

Czytaj więcej

Aktualności

Wykreślenie podmiotu z rejestru VATUE – przypominamy wyrok WSA. Konsekwencje wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale zasadniczo wpływają na sferę jego praw i obowiązków określonych ustawą o VAT. Organ powinien podjąć nie jakiekolwiek udokumentowane próby skontaktowania się z podmiotem, którego zamierza wykreślić z rejestru podatników VAT…

Czytaj więcej

Aktualności

Nowy obowiązek nałożono na podatnika. Chodzi o zapoznanie osób prowadzących u niego ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Osoby te (kasjerzy) składają oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad. Oświadczenie to ma być złożone przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez…

Czytaj więcej

Aktualności

Pobierz potwierdzenie e-zeznania podatkowego. Jeśli okazałoby się, że zeznanie nie zostało przyjęte przez system masz jeszcze czas, aby szybko złożyć deklarację i czynny żal. Faktura do paragonu tylko z NIP. Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego…

Czytaj więcej